Tên nhân vật Lực chiến
Administrator 4,770
Admin 2,433